1. 11 inch
  2. 13 inch

Macbook Air 11 inch 2013

MacBook Air 11" 2013 MD711 99%

1.3GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

11,500,000 VNĐ
MacBook Air 11" 2013 MD712 99%

1.4GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

12,900,000 VNĐ
MacBook Air 11" 2013 MD712 Max Opt 99%

2.0GHz Intel Core i7 Dual-Core (Haswell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

14,900,000 VNĐ
MacBook 11" 2013 MD712 Max Option 99%

2.0GHz Intel Core i7 Dual-Core (Haswell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

512GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

16,900,000 VNĐ

Macbook Air 11 inch 2014

MacBook Air 11" 2014 MD711B 99%

1.4GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

11,900,000 VNĐ
MacBook Air 11" 2014 MD712b 99%

1.4GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

12,500,000 VNĐ
MacBook Air 11" 2014 MD712B Max Opt 99%

2.0GHz Intel Core i7 Dual-Core (Haswell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

15,500,000 VNĐ
MacBook Air 11" 2014 MD712B Max Opton 99%

2.0GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

512GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

17,500,000 VNĐ

Macbook Air 11 inch 2015

MacBook Air 11" 2015 MJVM2 99%

1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

11,900,000 VNĐ
MacBook Air 11" 2015 MJVP2 99%

1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

13,900,000 VNĐ
MacBook Air 11" 2015 MJVP2 Max Opt 99%

2.2 GHz Intel Core i7 (Broadwell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256B PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

16,500,000 VNĐ

Macbook Air 13 inch 2013

MacBook Air 13" 2013 MD760 99%

1.3GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of Onboard 1600MHz LPDDR3 RAM

128GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

11,500,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2013 MD761 99%

1.3GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of Onboard 1600MHz LPDDR3 RAM

256GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

12,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2013 MD761 MaxOpt 99%

2.0GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

8GB of Onboard 1600MHz LPDDR3 RAM

256GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

14,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2013 MD761 Max Option 99%

2.0GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

8GB of Onboard 1600MHz LPDDR3 RAM

512GB Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

16,900,000 VNĐ

Macbook Air 13 inch 2014

MacBook Air 13" 2014 MD760B 99%

1.4GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

11,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2014 MD761B 99%

1.4GHz Intel Core i5 Dual-Core (Haswell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

13,500,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2014 MD761B MaxOpt 99%

2.0GHz Intel Core i7 Dual-Core (Haswell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 5000

16,500,000 VNĐ

Macbook Air 13 inch 2015

MacBook Air 13" 2015 MJVE2 99%

1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

11,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2015 MJVG2 99%

1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)

4GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

13,900,000 VNĐ

Macbook Air 13 inch 2016

MacBook Air 13" 2016 MMGF2 99%

1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

128GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

13,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2016 MMGG2 99%

1.6 GHz Intel Core i5 (Broadwell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

14,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2016 MMGG2 Max 9%

2.2 GHz Intel Core i7 (Broadwell)

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM

256GB PCIe-Based Flash Storage

Integrated Intel HD Graphics 6000

16,500,000 VNĐ

Macbook Air 13 inch 2017

MacBook Air 13" 2017 MQD32 99%

1.8 GHz Intel Core i5 Dual-Core

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM | 128GB SSD

Integrated Intel HD Graphics 6000

13.3" 1440 x 900 Glossy Display

15,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2017 MQD42 99%

1.8 GHz Intel Core i5 Dual-Core

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM | 256GB SSD

Integrated Intel HD Graphics 6000

13.3" 1440 x 900 Glossy Display

16,900,000 VNĐ
MacBook Air 13" 2017 MDQ42 MaxOpt

2.2 GHz Intel Core i7 Dual-Core

8GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM | 256GB SSD

Integrated Intel HD Graphics 6000

13.3" 1440 x 900 Glossy Display

18,900,000 VNĐ

Macbook Air 13 inch 2018

Macbook Air 13 inch 2019

Macbook Air 13 inch 2020

Được thiết lập từ năm 2008, mac2.vn được ghi nhận là một trong những cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ cao tại Việt Nam. Với gần 12 năm kinh nghiệm & đam mê trong lĩnh vực máy tính và đặc biệt là các sản phẩm Mac Store, Audio System, .. hy vọng sẽ giúp bạn có được những sản phẩm Apple với chất lượng tốt nhất tại Việt Nam.

Mac2

Địa chỉ: 754 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Q3, TP.HCM

Hotline: 0908.791.689

Chính sách

0908.791.689

icon zalo
messenger facebook